Awaria w Czarnobylu i elektrownia jądrowa w Czarnobylu dzisiaj

Nikt nie ma dokładnych informacji, ale najprawdopodobniej wypadek w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 r. był wynikiem niewłaściwej konstrukcji reaktora, który był obsługiwany przez niedostatecznie przeszkolony personel.

W wyniku wybuchu i pożaru co najmniej 5% strefy aktywnej reaktora radioaktywnego zostało uwolnionych do atmosfery. Według oficjalnych danych dwóch pracowników w Czarnobylu zmarło w noc wypadku, a kolejne 28 osób zmarło w ciągu kilku tygodni w wyniku ostrego zatrucia promieniowaniem.

Historyczne konsekwencje wypadku w Czarnobylu

Do dziś wypadek w Czarnobylu ma ogromne znaczenie historyczne. Doprowadziło to do poważnych zmian w kulturze bezpieczeństwa i myślenia politycznego, a także w relacjach Wschodu i Zachodu przed rozpadem Związku Radzieckiego. Były prezydent Gorbaczow powiedział, że wypadek w Czarnobylu był ważniejszym czynnikiem w upadku ZSRR niż program liberalnej reformy.

Środki bezpieczeństwa w Czarnobylu

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu nie działa dzisiaj, a jej blok energetyczny nr 4, w którym wybuch nastąpił w 1986 r., Został zamknięty w dużym betonowym schronie, który został szybko zainstalowany (do października 1986 r.), aby umożliwić innym reaktorom dalsze działanie na stacji.

Warto zrozumieć, że wszyscy doskonale pamiętają, czym jest obecnie elektrownia jądrowa w Czarnobylu, i do dziś zwraca się uwagę na ten obiekt z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego stało się jasne, że czwarta jednostka napędowa potrzebuje bardziej nowoczesnego i niezawodnego schronienia. Umowa na projekt i budowę została podpisana w 2007 r. Z konsorcjum Novark, a prace przygotowawcze na budowie zakończono 10 lat później. Budowa została zakończona w 2017 roku. Struktura została zbudowana z środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Została przeniesiona na miejsce wypadku na szynach.

Po budowie nowego schronu elektrownia jądrowa w Czarnobylu wygląda dziś nieco inaczej, ponieważ nad czwartym blokiem energetycznym znajduje się teraz łuk o wysokości 110 metrów, długości 165 metrów i długości 260 metrów, obejmujący zarówno Blok 4, jak i pierwsze schronienie zbudowane w 1986 roku. Łukowa rama jest konstrukcją kratową ze stalowych elementów rurowych wyposażonych w dźwigi wewnętrzne.

Wycieczka do elektrowni jądrowej w Czarnobylu

UNSCEAR twierdzi, że według oficjalnych raportów wysoko wykwalifikowanych międzynarodowych ekspertów „nie ma dowodów na poważny wpływ na zdrowie publiczne związany z narażeniem 20 lat po wypadku”.

Dzisiaj trwa przywrócenie terytoriów, z których ewakuowano ludzi w 1986 roku. W 2010 r. Czarnobyl został oficjalnie ogłoszony atrakcją turystyczną, a wycieczka do elektrowni jądrowej w Czarnobylu stała się całkowicie legalnym wydarzeniem.