Pochowana wioska Kopachi w Czarnobylu

Mała wioska Kopachi ma osobliwości, które czasem trudno wyjaśnić. Przed wybuchem reaktora w Czarnobylu we wsi mieszkało około tysiąca osób. Po katastrofie postanowiono całkowicie pochować wioskę. I nie chodziło tylko o zmarłych, ale także o domy, ulice i domostwa w wiosce Kopachi. Po co zakopywać całą osadę? W końcu Prypeć i Czarnobyl pozostały puste.

Pochowana wioska Kopachi: przyczyna i skutek

Zdecydowano usunąć wioskę Kopachi z powierzchni ziemi, ponieważ była ona oddalona o 3,8 km od zbombardowanego reaktora. Tak, stacja była poza miastem. A wieś Kopachi stała się najbliższą osadą reaktora.

Kopachi było jedeną z pierwszych miejscowości, które ewakuowali z dziesięciokilometrowej strefy infekcji wokół elektrowni jądrowych. Mieszkańcy wioski Kopachi mieli nadzieję, że powrócą do swojej ojczyzny, ale ich nadzieje nie zostały spełnione.

Poziom promieniowania w wiosce był tak wysoki, że nie było sensu zostawiać domów i budynków gospodarczych na powierzchni. Nigdy więcej nie mogą zostać wykorzystane do życia. Każda rzecz w każdym domu w wiosce „fonyl” przez promieniowanie, tak że stanowiła zagrożenie dla wszystkich żywych istot w pobliżu na stałe. Każdy dom w Kopachi został zburzony, a na jego terytorium wylano kopce i wzgórza z ziemi. Tak więc zakopana wioska Kopachi pozostała tylko na mapie.

Rozbiórka zakopanej wioski Kopachi w Czarnobylu: kolejny powód

Nie jest tajemnicą, że wiele lat po wypadku ludzie zaczęli wracać do swoich dawnych domów. Wydawało im się, że jeśli ich wioski były nieco dalej od Prypeć i Czarnobyla, to jest to bezpieczne. Aby temu zapobiec, wioska Kopachi została zburzona.

Zakopana wioska była całkowicie pokryta radioaktywnym pyłem. Prawie wszystkie budynki w niej były drewniane. Kurz zapychał się w każdym pęknięciu w ogrodzeniu, belce lub dowolnej poprzeczce. Leżały grube warstwy na ziemi, a nawet w piwnicach.

Podczas swojego istnienia wieś była pięknym i solidnym miejscem. Mieszkańcy wioski Kopachi w Czarnobylu kochali własne domy i otaczającą je przyrodę. Z pewnością próbowaliby tam wrócić. Ponadto rzeczy ze wsi mogły być roznoszone po całym świecie. Dlatego musiełi dosłownie zakopać pod tonami ziemi, aby uratować okolicę.