Tło powstania Radaru pozahoryzontalnego „Duga-1”

Koniec lat pięćdziesiątych upłynął pod znakiem zagrożenia nuklearną inwazją ZSRR przez Stany Zjednoczone. W związku z tym ZSRR aktywnie próbował znaleźć sposób na przedwczesne wykrycie wystrzelenia rakiet. Zasięg skanowania miał wynosić co najmniej trzy tysiące kilometrów. W 1947 r. N.I. Kabanov wysunął teorię odbicia fal radiowych od jonosfery Ziemi. Niestety nie było technicznej możliwości potwierdzenia tego, więc projekt badawczy Wachlarz został zatrzymany.

Prace wznowiono dziesięć lat później. Efim Shtyren wraz z zespołem podobnie myślących osób był w stanie teoretycznie udowodnić możliwość wczesnego ostrzegania (3000–9000 km). Raport na temat Instytutu Badawczego „Duga 1” został dostarczony 1 stycznia 1961 r., W którym odnotowano wyniki obliczeń i eksperymenty pomocnicze. Już 15 listopada 1962 r. Podpisano dekret o tworzeniu struktur dla poziomych stacji radarowych systemu „Duga Czarnobyl”.

Ukryte systemy wykrywania

W 1975 roku postanowiono stworzyć stację radarową „Duga-1” w pobliżu miasta Czarnobyl. Rok później zamontowano główną jednostke ZGRLS „Duga Czarnobyl”. Budowa została przeprowadzona równolegle z elektrownią jądrową w Czarnobylu, co pozwoliło ukryć zapasy ogromnej ilości materiałów i sprzętu. Na wszystkich mapach topograficznych obiekt w Czarnobylu-2 był wymieniony jako obóz pionierski. W 1983 roku system został po raz pierwszy uruchomiony. Podczas pracy w radiu zakłócenia emitowały pewien dźwięk, podobny do rytmicznego pukania. Z powodu tych charakterystycznych dźwięków Stany Zjednoczone nazwały ingerencję „rosyjskim dzięciołem”. Ze względu na absolutną tajemnicę Zachód nie był w stanie określić dokładnego celu ingerencji. Przedstawiono różne teorie, jedna z nich to hipnoza świadomości obywateli amerykańskich poprzez Radzieckich naukowcy.

Osiągnięcia Dugi

Oficjalnie władze potwierdziły istnienie obiektu ZGRLS i kompleksu usług w Czarnobylu-2 dopiero po katastrofie w Czarnobylu. Do tego czasu Stany Zjednoczone mogły jedynie spekulować na temat istnienia takiej konstrukcji jak „Duga Czarnobyl”. Od 1983 roku do ewakuacji stacji odkryto ponad sto rakiet balistycznych, a nawet kosmicznych w Ameryce Północnej.

Wycieczki do Czarnobyla: Duga dzisiaj

Dzisiaj wycieczki do Czarnobyla koniecznie odwiedzają tak niezwykły obiekt, który pozostał nietknięty po katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a każdy, kto odwiedził to niezwykłe miejsce, na pewno pozostawi zdjęcie na swoim telefonie komórkowym o swojej wizycie.