Czy bezpiecznie jest odwiedziać Czarnobyl?

Po wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu miasto Prypeć i otaczający go obszar o promieniu 30 km zostały zamknięte dla zwiedzających, ponieważ stanowiły poważne zagrożenie dla ludzi. Od tego czasu minęło ponad 30 lat, a w 2010 r. Strefa Wykluczenia została oficjalnie otwarta dla turystów i wszystkich, którzy chcą zobaczyć miejsce tragedii. Ta decyzja została podjęta przez władze, ponieważ po tylu latach Czarnobyl i Prypeć zostały uznane za nieszkodliwe dla odwiedzających.

Zezwolenie to jest ważne na poziomie oficjalnym. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy podróż do Czarnobyla jest bezpieczna brzmi - tak. Jednak każdy turysta musi znać ważny fakt: tło promieniowania w różnych częściach strefy jest inne. W niektórych obszarach promieniowanie prawie nie występuje, podczas gdy w innych występuje znaczny poziom promieniowania. Dlatego wycieczka do Prypeci jest bezpieczna tylko wtedy, gdy przechodzi ona z przewodnikiem po specjalnie wybranej trasie.

Strefa Czarnobylska: jakie miejsca można zwiedzać bez szkody dla zdrowia

Podczas wycieczki po Czarnobylu i Prypeci osoba otrzymuje dawkę promieniowania równą tej, która ma miejsce podczas długiego lotu samolotem. Trasa jest ustalana z uwzględnieniem lokalizacji najbardziej niebezpiecznych odcinków miast. Jednocześnie organizowane są w taki sposób, aby goście byli zainteresowani i informowani.

Głównym zagrożeniem nie zawsze jest promieniowanie. Często są to budynki, budowle, które pozostawiono bez opieki przez wszystkie lata spustoszenia. W niektórych metal został przecięty, więc konstrukcje stały się zagrożeniem. Dlatego wycieczka do Prypeci odbywa się pod ścisłym nadzorem przewodnika. Turystom nie zaleca się samodzielnego poszukiwania czegoś, ponieważ może to kosztować życia. A sprawdzić bezpieczeństwo poziomu promieniowania morzessz bezpośrednio na miejscu, ponieważ przewodnik ma urządzenie do pomiaru.

Wycieczka do Czarnobyla może być bardzo pouczająca i interesująca. Bezpieczna trasa obejmuje wiele miejsc. Jednym z nich jest „Czarnobyl-2” lub „Duga”. Jest to ponad-horyzontalna stacja radarowa, która była ściśle tajnym obiektem w Związku Radzieckim. Na mapie obiekt oznaczono jako obóz dla dzieci. Czarnobyl-2 to ogromna metalowa konstrukcja o imponujących wymiarach: 800 metrów długości i 150 metrów wysokości.

Niedokończony 3 etap 5, 6 bloków energetycznych, w tym składowanie zużytych odpadów jądrowych, jest również objęty bezpieczną strefą w Czarnobylu. Oprócz parku rozrywki z diabelskim młynem, hotel Polesie, a także ochładzającego stawu z żywymi mieszkańcami –ryb sumów, które można karmić. Trasa obejmuje inne znane miejsca miasta.

Czy bezpiecznie jest odwiedziać Czarnobyl?
Najbardziej ciekawe
Inne artykuły