Jaka była istota testów na czwartym bloku energetycznym elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku

Dokładna przyczyna wypadku w elektrowni atomowej w Czarnobylu nie jest znana do dziś, ale jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii głosi, że naprawę bloku 4 należało zaplanować na tę fatalną kwietniową noc 1986 roku, w związku z czym personel miał zadanie sprawdzenia, czy system wyprowadza takie samo napięcie bez głównego systemu.

Sekwencja nieskoordynowanych działań i niska kultura bezpieczeństwa personelu doprowadziły do ​​nieprzestrzegania ustalonych instrukcji, co stworzyło niebezpieczną sytuację. Na pojawienie się problemu wpłynęły również istotne wady konstrukcyjne reaktora, które uczyniły instalację potencjalnie niebezpieczną. Połączenie tych czynników przyczyniło się do wzmocnienia pola energetycznego i dalszej eksplozji reaktora, a następnie pożaru radioaktywnego.

Ważne jest, aby zrozumieć, że testy wyłączania głównego układu bloku energetycznego w pełni odpowiadały wymaganiom tamtych czasów. Planowany program obejmował wyłączenie awaryjnego systemu chłodzenia rdzenia reaktora, ponieważ włączył on dopływ wody w celu schłodzenia paliwa jądrowego w sytuacji awaryjnej. Jednak z powodu błędów podczas pracy reaktora i początkowych błędnych obliczeń w jego konstrukcji nastąpiła eksplozja pary, która doprowadziła do zniszczenia dachu budynku i przedostania się promieniowania na zewnątrz.

Z powodu kolosalnej eksplozji i uwolnienia żarzących się radioaktywnych cząstek i grafitu do środowiska chmura par z całej tej radioaktywnej mieszaniny uniosła się na wysokość nawet jednego kilometra. Cięższe cząstki radioaktywne spadły na najbliższe terytorium i zainfekowały cały obszar wokół, a chmura promieniowania jest przenoszona przez wiatry na tysiące kilometrów wokół.

Około stu członków straży pożarnej zostało wrzuconych do gaszenia pożaru w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Wszyscy otrzymali dawki promieniowania niezgodne z życiem. Uwalnianie pierwiastków radioaktywnych trwało około dwudziestu dni i dopiero wtedy proces ten został zatrzymany.

Jaka była istota testów na czwartym bloku energetycznym elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku
Najbardziej ciekawe
Inne artykuły